2 Ocak 2023

Ultrason (US) Eşliğinde Fasya Blokları

Fasya çoğunlukla kollajenden ve fibroblast hücrelerinden oluşan aktif bir dokudur. Vücudumuzdaki kasları, tendonları, bağları saran ve bir arada tutan bir örtü gibidir. Aslında fasyanın bir organ olduğunu öne süren yayınlar da bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda fasya dokularının yaşanan ağrılarda ve fonksiyon kayıplarında önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir.Bir bölgede yaşanan mekanik problemlerin bu fasyalar aracılığı ile diğer bölgelere de yayılabildiği bildirilmektedir.Kronik ağrılarda ve özellikle de fibromiyalji de primer sorunlardan birinin fasya bozuklukları olduğu gösterilmiştir. Germe egzersizleri yapılabileceği gibi US eşliğinde yapılan fasya blokları (enjeksiyonları) da hastaya büyük faydalar sağlamaktadır. Fasyalar çok ince yapılar oldukları için mutlaka US eşliğinde görerek doğru yere uygulanmalıdır. Yapılan çalışmalarda uygun durumlarda yapılan fasya enjeksiyonlarının sırt ve bel ağrılarında önemli oranlarda iyileşmeler sağladıkları gözlemlenmiştir.